Whatsapp Bilgi Hattı
Bağımsız Diyanet -Sen üyemiz olsun olmasın tüm Diyanet personeline Hukuki destek Whatsapp HATTI
 SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU

SENDİMAMIZA ÜYELİK FORMU İNDİR
-------------

DİĞER SENDİKALARDAN ÇEKİLME/İSTİFA FORMU

SENDİKA İSTİFA FORMU İNDİR

-------------

.......................
Cami Görevlileri Namaz Vakitleri Dışında Hastaneye Yıllık İzin Almadan Gidebilir.

Cami Görevlileri Namaz Vakitleri Dışında Hastaneye Yıllık İzin Almadan Gidebilir.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin, Cami görevlileri Namaz vakitleri arasında hastaneye… vb gibi yerlere yıllık izin almadan gidebilirler. ”dedi.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin konuyla ilgili yapmış olduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi,

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalışan ve mesai kavramı bulunmayan cami görevlileri namaz vakitleri dışında görev yeri, il veya ilçe dışında ikamet edebilir, namaz vakitleri dışında ilçede görev yapan İl merkezine, komşu il ve ilçeye, kısacası namaz vakitlerinde görevinin başına bulunmak kaydıyla, örneğin; İl merkezinde bulunan veya komşu il veya ilçede bulunan hastaneye bankaya… vb gibi yerlere gitmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Başkanlık mevzuatında cami görevlileri namaz vakitleri arasında hastane bankaya….vb gibi asli ve sağlık hizmeti gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sayılan yerlere  giderken herhangi bir makamdan onay veya izin almayı zorunlu kılan mevcut bir düzenleme olmadığından yıllık izin alınmasına gerek yoktur.

Namaz vakitlerine yetişemeyecek durumlarda (hastanede tahlil, görüntüleme, sıra …vb) ise kurumu, izin vermeye yetkili amirinden mazeret izni talep edebilir, amirince de mazeret izni verilmelidir.

Yıllık izinin amacı sağlıklı birey, sağlıklı toplum olması amacıyla Devletimiz tarafından çalışanına tanına bir haktır. Mazeret izni ise yıllık izni olup olmadığına bakılmaksızın mazerete dayalı olarak verilen bir izindir.

Kurumlarca en çok yapılan yanlış uygulama 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun “İkamet mecburiyeti” başlıklı Ek Madde 20. maddesi (13/2/2011 - 6111/117 md) 2011 yılında yürüklükten kaldırılmış olmasına rağmen, anılan madde hükmünün kaldırıldığının bilincinde olmadan hareket edilmesidir.

Bir kez daha tekraren ifade etmek gerekirse 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunda yer alan “ikamet mecburiyeti” başlıklı 657 Sayılı DMK Ek 20. Madde yürürlükten kaldırmasıyla, kanuni veya idari izin kullanan memurların ikamet ettikleri ya da görevli oldukları yer dışına çıkarken ayrıca bir izin almaları gereği kalmamıştır.

2011 yılında yürüklükten kaldırılmış olan madde hükümlerinin hala taşra teşkilatında uygulandığı, memurların ilçeden il merkezinde bulunan hastaneye….vb giderken namaz vakitleri arası dahi gitse yıllık izin alarak gönderdiği şeklinde sendikamıza üyeler ve personel tarafından çeşitli bilgiler gelmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin çalışma esasları 2007 Genelgesi ve  17.06.2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nde belirlenmiştir. Anılan yönetmeliğin “İmam-hatipler” başlıklı 40. Maddesinde; d) Her gün öğle namazından bir saat önce açıp yatsı namazından sonra kapatmak suretiyle camiyi gün boyu açık tutmak” hükümleri yer almaktadır.

Cami görevlileri anılan madde hükümlerine ve başkanlıkça belirlenen diğer hükümler haricindeki hususlara riayet etmek kaydıyla cami görevlilerinin ilçeden il merkezinde bulunan hastaneye….vb giderken namaz vakitleri arası yıllık izin almalarına ihtiyaç bulunmamaktadır.

Eğer izin almak gerekirse de görevlinin burada mazereti olması sebebiyle yıllık izini olup olmadığına bakılmaksızın mazeret izini verilmesi gerekir ve mazeret izni verilen görevli 1 gün (5 vakit) izinli sayılır.

Buna göre Geçerli olan Mevzuata göre;

1- Devlet memurlarının ikamet mecburiyetine ilişkin düzenlemenin kalkmış olması nedeniyle yıllık izin …vb gibi yasal izinlerde ülke sınırları içerisinde 81 İl ziyaretinde bulunmasında herhangi bir sakınca ve ya mevzuat olarak engel bulunmamaktadır.

2- Cami görevlileri örnekle açıklama gerekirse sabah namazını kıldırdıktan sonra Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin (d) bendine (Her gün öğle namazından bir saat önce camiyi açmak)  riayet etmek (camiyi başkasına da açtırabilir) kaydıyla hastaneye… vb gidebilir.

3- 25 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan 6111 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunda yer alan “ikamet mecburiyeti” başlıklı 657 Sayılı DMK Ek 20. madde yürürlükten kaldırılmıştır ve ikamet zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu sebeple güncel mevzuata göre hareket edilmesi zorunluluk arz etmektedir.

4- Önemli başka bir hususa dikkat çekilecek olursa namaz vakitleri dışındaki ifade refakat izni ile karıştırılmamalıdır. 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen haller dışında bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmeti sunucularında yatarak tedavi edilmeleri sırasında söz konusu kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verileceğine dair herhangi bir hükmün 657 sayılı Kanunda bulunmaması sebebiyle, “Refakati uygundur.” veya “Refakati zorunludur.” gibi ifadeleri içeren tek hekim veya sağlık kurulu raporlarına istinaden bahsi geçen durumdaki memura refakat sebebiyle izin verilememektedir. Ancak böyle durumlarda mazeret izni verilebilir.

Bağımsız Diyanet Sen olarak ; “ Din görevlilerini anlamadan, sorunlarını çözmeden, onları görmezden gelerek sadece ben odaklı kaliteli din hizmeti sunmamız mümkün değildir. Bizim meselemiz sendika olarak Ülkemizde din hizmeti sunan personelin sorunlarının minimum olduğu, maksimum din hizmeti sunduğu çalışma şartlarının oluşmasını sağlamaktır.

Her görevlinin derdini dert edinerek, yaşadığı sıkıntıları gidermek için 2005 yılından itibaren diyanet personelinin gür sesi olmaya, haklı ve meşru talepleri dile getirmeye, çözüme kavuşturtulması için çaba göstermeye devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz” dedi.
1146 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Genel Başkan


Mail Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam31
Toplam Ziyaret356799