Whatsapp Bilgi Hattı
Bağımsız Diyanet -Sen üyemiz olsun olmasın tüm Diyanet personeline Hukuki destek Whatsapp HATTI
 SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU.......................

Videolar

3+1 sistemine eşlerden ikisi de dahil olanların nakil taleplerinin karşılanmasını talep ettik.

3+1 sistemine eşlerden ikisi de dahil olanların nakil taleplerinin karşılanmasını talep ettik.

3+1 sistemine eşlerden ikisi de dahil personelin her iki eşte müracaat etmesi durumunda eşini size tabi şeklindeki yazı ile talepleri red edilmektedir.

Bu şekildeki taleplerin red edilmesi ile birlikte aileler 4 yıl hiçbir suretle bir araya gelememektedir.
Bağımsız Diyanet Sen olarak Diyanet İşleri Başkanığından bu sorunun çöme kavuşturulmasını 25.01.2021 tarih ve 38 sayılı yazımızla talep ettik.

Bağımsız Diyanet Sen olarak takep etmiş olduğumuz yazıda; "Aile toplumların temelidir ve toplumlarda aile yapısı ne kadar sağlamsa toplumun yapısı da kadar sağlamdır. Aile yapıları sağlam olan toplumda nesiller bedenen ve ruhen daha sağlıklı olur, ancak Sözleşmeli statüde 3+1 sistemine dahil çalışan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değiştirme işlemleri toplumların temeli olan ailelerin bir araya getirilmesi kurumların uygun görmesiyle mümkün olabilmektedir.

633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Sözleşmeli personel istihdamı” başlıklı 10/A maddesinin “Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilebilir. ……….Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli personel üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilenlerin eşi bu personele tabidir…..” hükümlerine çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen ve farklı illerde sözleşmeli statüde (3+1 sistemi) görev yapan ve her ikisi de Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olan ve eşlerden diğer farklı kurumlarda (Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı) çalışan ve 3+1  sistemine dahil olan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değiştirme işlemlerinde bazı sıkıntıların olduğu yönünde sendikamıza çeşitli bilgiler gelmektedir.

Eş durumuma tayinlerinin çözümüne yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ve  Sağlık Bakanlığı kendi kurumları içerisinde ile birliğini sağlamaya yönelik eşlerin ikisi de aynı kurum personeli olarak çalışanların atama işlemlerini yapmaktadır.
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. Maddesi“ (3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde BU MADDE UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ÖĞRETMENİN EŞİ BU ÖĞRETMENE TABİDİR. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.”… hükümleri uyarınca her ikisi de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan ve 3+1 sistemine dahil olan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla yer değiştirmeleri Milli Eğitim Bakanı onay doğrultusunda yapılmaktadır.
Aynı şekilde Sağlık Bakanlığının hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Makamının 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde eş durumu tayinleri yapılmaktadır.

Bahse konu sözleşmeli statüde çalışıp 3+1 sistemine dahil olan kamu çalışanları evli oldukları halde 4 yıl aile birliklerini sağlamaları mümkün olamayacaktır ki devam eden uygulama T.C Anayasası’nın  “I. Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41.maddesi “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükümlerinde geçen tanımlara da uygun değildir.

Bu itibarla Diyanet İşleri Başkanlığı da 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun “Sözleşmeli personel istihdamı” başlıklı 10/A maddesi çerçevesinde çalışan ve öncelikli olarak her ikisi de aynı kurum (DİB) personeli olanların, eş durumu tayinlerini Başkanlık Makamından alınacak Onay ile çözüme kavuşturulması, devamında ise eşlerden birisi Diyanet İşleri Başkanlığı personeli diğer eş ise Milli Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı personeli olan ve 3+1 sistemine dahil olanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri hususunda gerekli kolaylığın sağlanması ve ortak çalışmaya ihtiyaç duyulması durumunda diğer kurumlarla da koordineli çalışma yapılarak ailelerin bir araya getirilmesinin sağlanması ve taleplerin karşılanması" ve ailelerin bir araya gelmesini talep ettik.

3732 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Genel Başkan
Mail Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam411
Toplam Ziyaret676447