Whatsapp Bilgi Hattı
Bağımsız Diyanet -Sen üyemiz olsun olmasın tüm Diyanet personeline Hukuki destek Whatsapp HATTI
 SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU

SENDİMAMIZA ÜYELİK FORMU İNDİR
-------------

DİĞER SENDİKALARDAN ÇEKİLME/İSTİFA FORMU

SENDİKA İSTİFA FORMU İNDİR

-------------

.......................
4/B STATÜSÜNDE ÇALIŞIRKEN KADROYA GEÇENLERİN İŞ SONU TAZMİNATI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

4/B statüsünde çalışırken kadroya geçen İmam Hatibi ve Müezzin Kayyım'lar İş sonu tazminatı alabileceklerdir.Müracaat etmek için örnek dilekçe ekte konulmuştur.

 

GÖREVİ                                                         :

ÜNVANI & SINIFI                                            :

ADI VE SOYADI                                             :

GÖREV YERİ                                                 :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ                                :

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ                   :

SİCİL NO                                                       :

T.C KİMLİK NO                                              :

ÖZÜ                                                               : İş Sonu Tazminatının Ödenmesi Talebimdir

………………………. MÜFTÜLÜĞÜ’NE 

Müftülüğünüz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli İmam Hatip / Müezzin Kayyım olarak …../…./……….  tarihinden itibaren görev yapmakta iken kadrolu olarak ……………………………………. Camiine açıktan atamam yapılması nedeniyle …./…./……… tarihinde hizmet sözleşmemi kendi isteğimle feshettim. Ancak, söz konusu fesih işleminden dolayı tarafıma iş sonu tazminatı ödenmemiştir.Bilindiği gibi, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7.maddesinde:" Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Ek: 05/06/2006-2006/10557 K.) (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İstihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,

d)İlgilinin ölümü,hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır." Hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla, yukarıda bahis mevzu ettiğim hüküm göz önüne alınarak hak etmiş olduğum iş sonu tazminatının hesaplanarak tarafıma ödenmesini aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunda gereğini önemle arz ederim.

Adres :                                                                                                                      ……/…../………                               

           ……………………………………                                                                     Adı Soyadı

HESAP NUMARASI :                                             

………………….. BANKASI  ………………. / …………………….. ŞUBESİ

 

is_sonu_tazminat_dilekcesi.docDOSYAYI İNDİR

 

  
7501 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Genel Başkan


#BizBizeYeteriz
Mail Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret428236