Whatsapp Bilgi Hattı
Bağımsız Diyanet -Sen üyemiz olsun olmasın tüm Diyanet personeline Hukuki destek Whatsapp HATTI
 SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU

.......................
Videolar
Diyanet 2016 Görevde Yükselme Deneme Sınavı Siyer Soruları

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı'ndan Faydalanılarak hazırlanmıştır.

Cevaplarını Herkesin Araştırma Yapması için ve araştırırken de daha çok öğrenmesi amacıyla verilmemiştir .

Cevaplar ilerleyen günler içerisinde verilecektir.

 

1.-İslâm’dan önce Arap kabileleri arasında çeşitli sebeplerle sık sık savaşlar meydana gelirdi. Bunlardan dördü, kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu haram aylarda yapıldığı için, “…………………..” denilmiştir.

 

2.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hatice’den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Erkek çocuklarının adları …… ve ………, kızlarının adları ise ……, ……, …. …… ve ……’dır.

 

3.-…… ……… (veya ……….): Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

 

4.-Araplar önemli olayları tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır. İslâm’ın doğduğu sıralarda iki takvim başlangıcı olduğu bilinmektedir. Bunlardan biri … ….. (571), diğeri ise ….. .. ……’nin …. ……. (622).

 

5.-Diyetlerin ödenmesi ve zararların tespiti görevidir. Teymoğullarının elinde olan bu görevi Hz. Ebû Bekir yerine getiriyordu. Bu görevin adı …..’ dır

 

6.-Mekkelilerden para toplayıp fakir hacılara yemek verme görevi Hâşimoğullarının elinde idi. Bu görevin adı .....’dir.

 

7.-Hacıların su ihtiyacının karşılanması görevi de Hâşimoğullarının elinde idi ve son olarak Abbas b. Abdülmuttalib tarafından yürütülüyordu. Bu görevin adı ……’ dir.

 

8.-Ka’benin perdedarlığı, bakımı ve anahtarının muhafazasıdır. Abdüddâroğullarından Osman b.Talha’da idi. Bu görevin adı ……’ dir.

 

9.-Kureyş'in bayrağının adı ….’dır. Kureyş'in sancağının adı ise; Kartal veya karakuş manasına gelen ….’dir

 

10.-Kureyş'in yabancılar nezdinde temsil edilmesi. Adiy kabilesinin elinde olan bu görevi Ömer b. Hattab yürütüyordu. Bu görevin adı …….’dir.

 

11.-Kaynaklarda Hanîf olarak adlandırılan bir kaç kişinin isminden bahsedilmektedir. …… .. ……, ………. .. …., ….. .. …….. ve …. .. … bu dönemin önde gelen Haniflerindendir.

 

12.-Hz. Muhammed (s.a.s.)’in ……..., ………, ….…., …….., ………. ve …….… adlarında halaları vardır.

 

13.-Hangi süre okunurken Sözde Garanik hadisesi cerayan etmiştir………… suresi.

 

14.-Müşriklerin Ebu Talibe gelerek Hz. Peygamberimizi kendilerine teslim etmelerine karşılık genç ve yakışıklı olan Velid b Mugirenin oğlu …………’yi vermeyi teklif etmişleridir.

 

15.-Hz.ömer peygamberimizi öldürmeye giderken onu yolundan alıkoymak için kardeşin Fatma da Müslüman oldu diyen: ………………………………………..

16.-Hz. Ömer …………. Suresini dinledikten sonra Müslüman oldu.

 

17.-Hz. Ömer’e Taha suresini ………………………………………. Okudu.

 

18.-Hz. Ömer bi’setin …...yılında miladi ……….. Yılında müslüman oldu.

 

19.-Habeşistana hicret bi’setin …... yılında miladi ……..’ te oldu.

 

20.-Habeşistana 2. hicret miladi …….. yılında ….. erkek ve ….. kadın ile gerçekleşmiştir.

 

21.-Allahı ve onun yaratıcı gücünü düşünerek ibadet etme ferdi arınmaya ………………… denir.

 

22.-Peygamberimizi ilk vahiyden sonra belli bir sure vahiy gelmemesine ……………………………. denir.

 

23.-Peygamberimizin süt kardeşleri şunlardır: ……………..-…………….-……………

 

24.-1.akabe görüşmesi ….. yılında ……… ayında .. kişiyle yapıldı.1.akabe görüşmesinde bulunanlar

şunlardır: ………………….-……………..-…………….-………………..-………………-……………………….

 

25.-Ebu Talip ile Hz. Haticenin öldüğü yıla ……………………….. denir.

 

26.-Peygamberimiz Taif’ten gelince mekkeye ………………………………………. himayesinde girmiştir.

 

27.- Hicret esnasında peygamberimize kılavuzluğu …………………………… yapmıştır. Hicret esnasında

peygamberimizin izlerini koyunlarla kaybettiren …………………………………. dir.

 

28.-Hicrette peygamberimize yaklaşınca atının ayakları kuma batıp iman eden peygamberimizden emanname alan: ……………………………………………..

 

29.-Peygamberimizin hicret esnasında çadırına uğradığı kadın: ………………………….

 

30.-Peygamberimizin medinede 7 ay misafir olduğu Ebu Eyub el ensarinin diğer adı …………………………..

 

31.-Hicret. …………... zamanında H. 17 Miladi 638. yılında takvim başlangıcı sayıldı.

 

32.-Cuma namazı hicri 1. yılında farz oldu ilk Cuma ………………………….’de kılındı.

 

33.-Ezanı rüyasında ilk gören ………………………………………….. adlı sahabidir.

 

34.-Oruç hicretin 2.yılında ……….. ayında farz kılındı Bayram namazı, fıtır sadakası ve zekat hicretin ...

yılında yürürlüğe girdi.

 

35.-Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara ………. denir.

 

36.-Bedir savaşında müşrik ordusunu teçhiz etmek için yardım edenler şunlardır: ………………..-

……………..

 

37.-Peygamberimizin bizzat katılmadığı, bir sahâbînin kumandası altında gönderdiği askerî birliklere ise …………………… adı verilir.

 

38.-Bedir savaşında kuyuların yakınına yerleşme fikrini veren sahabe: ………………………………….

 

39.-Bedir savaşında yakalanan ve peygamberimizin öldürülmelerine müsaade ettiği kişiler şunlardı:

 

…………………-…………………………

 

40.-Uhud savaşında peygamberimizin miğferini ikiye bölen ve miğferin halkaları peygamberimizin yanağına batıran kişi: …………………………………….

 

41.-Uhud savaşında taşla peygamberimizin alt dudağını yaran ve dişlerini kıran: …………………………………

 

42.-Hz. Peygamber'in isteği üzerine Medineli Müslümanlar, onunla aralarında irtibatı sağlamak için dokuzu ……………'den ve üçü ………….'ten olmak üzere on iki temsilci (nakîb) seçtiler.

 

43.-Yesrib adı fesat anlamına gelen bir kökten geldiği için Hz. Peygamber hicretten sonra buraya hoş ve güzel anlamına gelen ……….. veya ……………. unvanlarını vermiştir.

 

44.-…………, Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü, fakir, kimsesiz ve barınacak yeri olmayan Müslümanlar için yapılmış gölgelikti.

 

45.-Bedir savaşında ….. müşrik öldü. Müslümanlardan ……. kişi şehit oldu.

 

46.-Kur'an-ı Kerim'de bu savaştan ayırdetme günü (……………………) ve iki topluluğun karşı karşıya geldiği gün (………………………………………….) diye bahsedilmektedir.

 

47.-Yahudiler, Bedir Gazvesi'nden önce tarafsız kalmaya söz vermişken, Bedir zaferinden sonra Müslümanların başarısını kıskanmaya başlamışlardır. ………………………. üzüntüsünden "Yerin altı üstünden iyidir" demiştir.

 

48.-Düşmanın vurduğu kılıç darbelerine karşı Hz. Peygamber’i koruyan ……………………… kolu kesildi ve çolak kaldı. Bu arada İbn Kamie, ……………………’i şehit etti. Onu Hz. Peygamber’e benzeterek, öldürdüğünü sandı.

 

49.-Hz. Peygamber yaralı olduğu için uhud savaşından sonra öğle namazını …………… kıldı. Müslümanlar da arkasında ………………. kıldılar.

 

50.-Uhud’ tan daha şiddetli dediği olay …………………….

 

51.-Peygamberimizin uhud savaşında atının üzerinde yaraladığı ve daha sonra o yarayla ölen kişi: ………………

 

52.-Uhud savaşında kolu kesilen ve çolak kalan sahabe: ………………………………………..

 

53.-Uhud savaşındapeygamberimizin ölmediğini haykıran sahabi: …………………………..

54.-Harp hiledir prensibiyle harekete geçen yahudi ve müşrik ittifakını bozan sahabe: ……………………………

 

55.-İfk olayında hz. Aişe ile anılan sahabe: ………………………………….

 

56.-Mekkeye yapılacak fethi kureyş eşrafına mektupla haber veren: ……………………………….

 

57.-Mekke fethinde peygamberimiz kabenin anahtarını ………………………………..’ya verdi.

 

58.-Hayber hicri ….. miladi: …………… yılında fethedildi

 

59.-Tebük seferine gitmek için binek bulamayan ve savaşa katılamadıkları için ağlayan yedi kişi için müslümanların kullandıkları tabir: ……………………………..

 

60.-Tebük seferi zamanının zor olması, havaların sıcak olması, gölgede oturmanın hoşlanıldığı zamanda olmasından dolayı ona: ……………………………………..

 

61.-Tebuk seferine katılmadıkları için haklarında ayet inen sahabeler şunlardır: …………………., ………………., ……………………………….

 

62.-Heyetlerin karşılandığı yıla ………………………………. denir. hicri 9. yılda

 

63.-Hz.Peygamberin eşlerinin isimleri:………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

64.-Peygamberimiz hz. Haticeden sonra ………………….. ile evlendi

 

65.-Hz. Aişe peygamberimizden ……………….. hadis rivayet etmiştir.

 

66.-Hz.peygamberin kızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı şöyledir: …………………………………………

 

67.-Kaside-i bürde (banet suad) eseri ………………………… adlı sahabiye aittir.

 

68.-İçkiliyken akşam namazını kıldırırken kafirun suresini yanlış okuyan sahabe (içki yasaklanmadan

önce) …………

 

69.-Hz. peygamberi ……….. yıkadı. Yıkarken yardım edenler …………..-…….-………..-……………………..

 

70.-Ganimet mallarında başkumandan payına ………….. denir.

 

71.-Bir işe başlamadan önce fal okları atmaya …………….. denir.

 

72.-Köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara: ……………….. denir.

 

73.-Hılfıl fudul antlaşmasına zemin hazırlayan zülmü yapan ………………………….. dir.

 

74.-Cahiliye devrinde Safa ve merve’de dikili olan putlar hangileridir; …………. ve …………….

 

75.-……….: Bir işe başlamadan önce “……….” adı verilen oklarla bir çeşit kumar oynamak ve fala bakmak. Cumah’tan …………………………… bu işe bakıyordu.

 

76.-Hendek kuşatması ……… gün sürdü.

 

77.-Cahiliyye döneminde azad edilen kölelere: ……………… denir.

 

78.-Çöl ve vahalarda develeriyle konar-göçer olarak çadırlarda yaşayanlara: …………….. denir.

 

79.-Hac emirliği ……………………..’nin fethinden sonra ihdas edilmiştir.

 

80.-Hac emirliğini ilk yapan: ……………………………….’ dir.

  
2880 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Mail Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam56
Toplam Ziyaret508040