Whatsapp Bilgi Hattı
Bağımsız Diyanet -Sen üyemiz olsun olmasın tüm Diyanet personeline Hukuki destek Whatsapp HATTI
 SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU.......................

Videolar

İdari İşler Kurulu Başkanlığı

GENEL MERKEZ İDARİ İŞLER KURULU  BAŞKANLIĞI ÜYELERİ;
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-


GENEL MERKEZ İDARİ İŞLER KURULU BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR
 A- Genel Başkan’ın verdiği görevleri yerine getirir ve kurul üyeleri genel başkana karşı sorumludur. İdari İşleri Başkanı ve kurul üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve görüşlerini belirtebilir.

B- İdari İşleri Başkanı ve kurul üyeleri, hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda yardımcı ve uzman personelin istihdamı için Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

C- İdari İşleri Başkanı, muhaberat ve muamelat işlerinin, Sendika bünyesinde mevcut veya kurulacak uluslararası ilişkiler, hukuk, iş sağlığı ve güvenliği, araştırma, basın, toplu sözleşmesi, projeler, eğitim gibi bürolar ile kadın, genç, engelli, emekli, göçmen, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi ekonomik ve sosyal konulardaki daimi veya geçici komitelerin ve çalışma gruplarının çalışmalarının takibinden sorumlu olup ayrıca genel başkanca bildirilen temsilcilik yerinin kiralanması için gerekli iş ve işlemleri yürütmeye, sendika adına imza atmaya yetkilidir.

Ç- İdari İşleri Başkanı, görevleri ile ilgili yazışmaların usulüne uygun bir şekilde yapılmasını temin eder.

D-İdari İşleri Başkanı, Genel Başkanın bilgisi dahilinde Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiliklerle görüşmeye, sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla sendikaya tanınan yetkileri kullanmaya, disiplin kurulu toplantıları, sendika tespit toplantıları ....vb gibi diğer toplantılara katılmaya yetkilidir. Yetkili isim istenmesi durumunda bu yetkilendirme kurum ve kuruluşlarına üst yazı ile bildirilir.

E- İdari İşleri Başkanı ve kurul üyeleri, Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesi ile görevlidir.

F- İdari İşleri Başkanı, Genel başkan ve diğer yönetim kurulu üyeler ile görüşerek zorunlu ve istişari organların gündemini hazırlar.

G. İdari İşleri Başkanı ve kurul üyeleri, Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yürütür
Genel Başkan
Mail Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam122
Toplam Ziyaret652127