Whatsapp Bilgi Hattı
Bağımsız Diyanet -Sen üyemiz olsun olmasın tüm Diyanet personeline Hukuki destek Whatsapp HATTI
 SENDİKAMIZA ÜYELİK FORMU.......................

Videolar

Murakıplar Komisyonu Başkanlığı

BAĞIMSIZ DİYANET-SEN GENEL MERKEZ MURAKIPLAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki denetim, teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma gibi işlemleri yürüten Murakıpların diğer bakanlıklarda ayrı görevi yürüten emsallerine ve eşdeğerlerine göre özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışma yapmak, üzere Bağımsız Diyanet-Sen Ana Tüzüğü gereğince Murakıplar Komisyonu Başkanlığı kurulmuştur.
Bağımsız Diyanet-Sen Genel Merkez Murakıplar Komisyonu başkan ve üyeleri Murakıp unvanında fiiline çalışanlar arasından teklif usulüyle atanır.
 
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN GENEL MERKEZ MURAKIPLAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ÜYELERİ;
1-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkanı
2-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
3-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
4-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
5-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
6-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
7-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
8-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
9-…………………………………    Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
10-…………………………………  Murakıplar Komisyonu Başkan Yardımcısı
 
 
BAĞIMSIZ DİYANET-SEN GENEL MERKEZ MURAKIPLAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ ŞUNLARDIR

A- Genel Başkan’ın verdiği görevleri yerine getirir ve kurul üyeleri genel başkana karşı sorumludur. Murakıplar Komisyonu Başkanı ve kurul üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ve görüşlerini belirtebilir.
 
B- Murakıplar Komisyonu Başkanı ve kurul üyeleri, hizmetlerin yerine getirilmesi için yeterli sayıda yardımcı ve uzman personelin istihdamı için Yönetim Kuruluna teklifte bulunur.

C- Murakıplar Komisyonu Başkanı ve kurul üyeleri, Murakıpların özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla sendika adına görüşmelere katılır, görüş bildirir ve Genel Başkanca onaylandıktan sonra sendika adına belirlenen çerçevede yazışma yapar bu alanda için gerekli iş ve işlemleri yürütmeye, sendika adına imza atmaya yetkilidir.
 
Ç- Murakıplar Komisyonu Başkanı ve kurul üyeleri, Genel Başkanın bilgisi dahilinde Kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiliklerle görüşmeye, sendika üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla sendikaya tanınan yetkileri kullanmaya, komisyonun kuruluş amaçları çerçevesinde tertip edilecek  toplantıları katılmaya yetkilidir. Yetkili isim istenmesi durumunda bu yetkilendirme kurum ve kuruluşlarına üst yazı ile bildirilir.

D- Murakıplar Komisyonu Başkanı ve kurul üyeleri, Sendika organlarının almış olduğu kararların yürütülmesi ile görevlidir.

E- Murakıplar Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Genel Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yürütür.

F- Murakıplar Komisyonu Başkanı ve üyelerinin çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 
Genel Başkan
Mail Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam116
Toplam Ziyaret652121