2024-2025 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı Personelin Beklentilerini karşılamıyor.Haber Kayıt Tarihi : 11 Haziran 2024

Bağımsız Diyanet Sen Başkanı Faruk Çetin konuyla ilgili yapmış olduğu basın açıklamasında; "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024-2025 Umre Organizasyonu Görevli Seçimi talimatını incelediğimizde sosyal taraflar ve personelden gelen taleplerin dikkate alınmadığını görmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin; 2024-2025 Umre organizasyonunda görev alacak personelin müracaat kriterlerini incelediğimizde geçtiğimiz yıllardaki kazanılan tecrübeler personel lehine değerlendirme yapılmamaktadır. Bizler hala personelin lehine olmayan uygulama yaparak kurum aidiyeti beklenilmesine anlam veremiyoruz."dedi.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin; Diyanet personelinin sendikamıza ulaştırdığı ve cevap aradığı konuların ve taleplerin başında;

1- Hiç hac ya da umreye gitmeyen personelden hizmet yılı esasına göre ve bu şekilde görevlendirmeye başlamak üzere neden ülke ve bölge sıralaması yapılarak görevlendirmeler yapılmadığını?

2-Hac ve umre Organizasyonu görevlendirmelerinin hem personel hem de idare yönünden herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır, öngörülebilir, personelin haklı beklentilerine uygun ve keyfi uygulamaların ortadan kaldıracak şekilde yapılması ve konuya ilişkin yönetmelik çıkarılarak başvuru ve görevlendirme kriterleri için neden hala yönetmelik çıkarılmadığını?

3- Taşra teşkilatında Şube müdürü ve Murakıp olarak görev yapan personel birçok yerde müftü vekilliği görevi dahil farklı görevler verilirken neden “Kafile Başkanı” olarak görev verilmemektedir.

4- Murakıplara konusu çok önemli olan göreve son gibi konulu dosyalar verilirken neden Kafile Başkanlığı görevi son yıllarda verilmemekte?

5- Hac ve umre organizasyonlarındaki başvuruların belirlenen talimat çerçevesinde neden hala DİBBYS üzerinden yapılmamakta ?

6- 657 sayılı devlet memurları kanuna göre kurumlarda en az %3 oranında personel çalıştırılması zorunlu iken Hac ve umre görevlendirmelerinde "Görevlendirilmesinde fiziki engeli veya sağlık problemi bulunanların..." şeklindeki hükümün kanuna göre düzenlemesinin ivedi olarak yapılması,

7- Organizasyonun özellik arz eden kademelerinde ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça resen görevlendirme yapılabilecektir." şeklindeki maddenin sınav kriterleri ve adil eşit adaletli bir görevlendirmenin önüne geçeceğinden ivedikle kaldırılması.

Bağımsız Diyanet-Sen olarak;
Hac ve umre görevlendirmelerinde bir görevli ne zaman görev alacağını öngörebileceği bir uygulayamaya geçilmesi konuya ilişkin yönetmelik çıkarılması, konuya ilişkin personelden gelen taleplerin dikkate alınarak yapılması, görevlinin neden Hac ve Umre'ye kendi Kurumu dışındaki şirketlerle gittiğinin araştırılması ve bu yöndeki konunun hassasiyetle giderilmesi yerine şirketlerle gidenin soruşturma açılacağı yönündeki beyanların kurum aidiyeti açısından personelin kuruma bağlılığı açısından doğru bulmadığımızı önemle belirtmek isteriz.

Bağımsız Diyanet Sen olarak çalışanlar adına gündeme getirdiğimiz, Diyanet işleri başkanlığına farklı zamanlarda ve yazışmalarımızda ilettiğimiz konuların dikkate alınması ve ve bu yönde çalışma başlatılarak adım atılması, camianın gönül vermiş olduğu sosyal taraflarla toplantılar düzenleyerek personelin beklentilerine yönelik kararlar alması son derece isabetli olacaktır. Bahse konu talepleri tüm diyanet personeli adına dile getirmekteyiz ve beklemekteyiz ”dedi.

 
 
Yorum Yaz


Bu habere ait yorum bulunmamaktadır